Biblioteka mimo małego lokalu posiada Czytelnię dla Dorosłych o powierzchni 40m2 z 14 miejscami i dwoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Pracownicy Czytelni od chwili utworzenia w 1950 roku to: Irena Czyrek (od 1956 roku do 1991 roku), Aurelia Maksajdowska od 1991 roku do chwili obecnej.

W Czytelni zgromadzony jest księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą zbiory encyklopedyczne, słownikowe, bibliografie, przewodniki, atlasy, a także bogaty księgozbiór regionalny. Gromadzone są tu dokumenty życia społecznego, wycinki prasowe.

Od kilku lat w Czytelni opracowywane są materiały dotyczące regionu. W Czytelni studenci szkół dziennych i zaocznych korzystają z wypożyczeń międzybibliotecznych, które polegają na sprowadzaniu potrzebnych książek z bibliotek całego kraju.

W Czytelni prowadzi się obecnie digitalizację zbiorów z zastosowaniem programu „SOWA TCP”. Wprowadzaniem informacji do powstającej bazy danych zajmuje się Aurelia Maksajdowska .
Przeprowadzane są lekcje biblioteczne dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, zajęcia z przedszkolakami a także spotkania autorskie dla dorosłych.

W Czytelni znajdują się czasopisma często czytywane przez czytelników odwiedzających bibliotekę oraz młodzież szkolną. Wykorzystując zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, regionalia) udziela się informacji na zgłaszane kwerendy. Księgozbiór Czytelni nie jest wypożyczany na zewnątrz, ale biblioteka posiada kserokopiarkę, dzięki czemu czytelnicy mogą odpłatnie otrzymać odbitki wybranych stron z książek i czasopism.

Od lutego 2003 roku działa w Czytelni Lokalny Punkt Informacji Europejskiej z bogatym księgozbiorem.