Historia Oddziału dla Dzieci sięga roku 1965 kiedy to 22 lutego 1965 roku mocą Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej utworzony został Oddział dla Dzieci. Na siedzibę powstałej placówki wydzielono lokal o powierzchni 36m2 przy Wypożyczalni dla Dorosłych. Kierownictwo placówki objęła Danuta Jurneczko. Kolejno działem tym kierowali: Janina Jackowska, Mirosława Potkowska, Maria Starczewska, Małgorzata Barczykowska a od 1985 roku do chwili obecnej Irena Materkowska. Oddział dwukrotnie zmieniał swoją siedzibę. W roku 1991 placówka została przeniesiona do pomieszczeń świetlicy MPGK i M przy ul. Staszica 4 a gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zajmuje 98 m2 ; posiada 14 miejsc dla czytelników.

Rocznie rejestruje się około 1400 czytelników i udostępnia rocznie około 22 tys. książek. Dużą rolę przy wypożyczaniu książek odgrywa wolny dostęp do półek, umożliwia to swobodny dobór książek wg własnych zainteresowań.
W Oddziale dla Dzieci oprócz wypożyczeń książek prowadzi się działalność oświatową w takich formach jak: lekcje biblioteczne dla różnych grup wiekowych - od przedszkolaków do uczniów Gimnazjum. W ramach działalności na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa organizowane są konkursy czytelnicze ,konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o regionie , spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci i młodzieży, z redaktorami lokalnej prasy, regionalistami, aktorami, wieczory literackie, przedstawienia kukiełkowe itp.

Biblioteka dziecięca nie zapomina o młodych czytelnikach podczas ferii zimowych czy wakacji letnich. Organizowane są ciekawe zajęcia : warsztaty plastyczne, warsztaty manualne, zajęcia biblioterapeutyczne, konkursy plastyczne ,gry stolikowe, quizy oraz wyświetlanie filmów video na życzenie.

Oddział dla Dzieci bierze aktywny udział w akcjach ogólnopolskich czego przykładem jest głośne czytanie w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” od 2001 roku. Lektorami byli m.in. władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele niemal wszystkich zawodów oraz regionaliści. Oddział włączył się również do obchodów III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania oraz Urodzin Kubusia Puchatka.

Biblioteka dziecięca głęboko wrosła w środowisko miasta i gminy stając się pożyteczną i nieodzowną placówką w życiu codziennym rawickich szkół i przedszkoli.

Młodzież i dzieci często korzystają z informacji zarówno zbiorowych jak wycieczki do biblioteki, prelekcje o regionie w ramach „Małe Ojczyzny”, a także informacji indywidualnych, których udziela się w oparciu o źródła encyklopedyczne wykorzystując często kserokopiarkę do materiałów tekstowych.