W latach międzywojennych 1919-1939 praca oświatowo-czytelnicza prowadzona była przez Towarzystwo Czytelni Ludowych. Według danych z 1938 roku na terenie powiatu rawickiego były 4 biblioteki publiczne stałe z ilością 4828 tomów, z których korzystało 1164 czytelników. Wybuch II wojny światowej zahamował w zupełności tę działalność

Po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze przed ukazaniem się dekretu o bibliotekach, rozpoczęto w Rawiczu zbiórkę książek ocalałych z działań wojennych, z pogromu szczątków bibliotek oraz darów społeczeństwa.

01.08.1945 roku rozpoczęła w Rawiczu działalność tzw. „Biblioteka Zbiorcza Inspektoratu Szkolnego- Biblioteka Zbiorcza” z księgozbiorem liczącym około 4000 tomów, które stanowiły zalążek przyszłej Biblioteki Powiatowej .

17.04.1946 roku ogłoszono „Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”, na którego podstawie przystąpiono do planowej budowy sieci bibliotek publicznych w powiecie. Biblioteka Zbiorcza otrzymała nazwę Biblioteki Powiatowej.

W 1948 roku powstały:
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawiczu
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Jutrosinie
Miejska Biblioteka Publiczna w Miejskiej Górce
Miejska Biblioteka Publiczna w Pakosławiu
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jutrosinie
Gminna Biblioteka Publiczna w Miejskiej Górce
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosłwiu z siedzibą w Chojnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Sierakowie

W ten sposób w końcu 1949 roku powiat rawicki posiadał pełną sieć bibliotek publicznych, na którą składały się: 1 biblioteka powiatowa, 5 miejskich, 5 gminnych i 26 punktów bibliotecznych.

W 1949 roku Powiatowa Biblioteka wraz z Miejską Biblioteką znalazły pomieszczenie w wyremontowanym Powiatowym Domu Kultury przy ulicy Targowej nr 1.

W 1955 roku w oparciu o Uchwałę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Miejska Biblioteka Publiczna w Rawiczu oraz Powiatowa Biblioteka zostały połączone w jedną całość funkcjonując od tej pory jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rawiczu.

W lutym 1965 roku w pomieszczeniach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Targowej 1 wydzielono miejsce dla Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

W 1971 roku utworzono Filię nr 1 przy ul. Janka Krasickiego.
W 1972 roku przekształcono Gromadzką Bibliotekę w Zielonejwsi na Filię biblioteczną.
W listopadzie 1973 roku powołano do życia Filię literatury społeczno-politycznej w budynku Rynek 17.

W 1975 roku rozwiązano powiaty, utworzono nowe województwa. Gmina Rawicz weszła w skład nowego województwa leszczyńskiego.

W styczniu 1976 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zmienia nazwę na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Rawiczu z :
3 filiami miejskimi:
Filia nr 1 ul. J.Krasickiego
Filia nr 2 Rawicz-Sarnowa Rynek
Filia literatury społeczno-politycznej Rynek
2 filiami wiejskimi:
Filia Sierakowo
Filia Zielonawieś
i 18 punktami bibliotecznymi

W 1977 roku uruchomiono w Domu Strażaka Filię biblioteczną w Słupi Kapitulnej.
W 1979 roku otwarto Filię biblioteczną na Osiedlu im. Bohaterów Westerplatte w Rawiczu.

1 marca 1990 roku zlikwidowano Filię literatury społeczno-politycznej.
Od dnia 23 lipca 1991 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filia Westerplatte działają w nowym lokalu przy ul. Staszica 4a do dnia dzisiejszego.

1 stycznia 1998 roku na mocy Statutu nadanego dnia 28.10.1997 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zmieniono nazwę na Rawicka Biblioteka Publiczna.
W 1999 roku ulegają likwidacji stare województwa i powstają nowe. Rawicz zostaje ponownie włączony do woj. wielkopolskiego.

Grudzień 1999 roku przeniesiono Filię Rawicz – Sarnowa z Pałacu do wyremontowanych pomieszczeń Ratusza.
16 maja 2000 roku zostają przydzielone zadania Biblioteki Powiatowej na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Rawickiego a Zarządem Miasta i Gminy. W związku z powyższym biblioteka sprawuje patronat merytoryczny nad działalnością bibliotek publicznych: Miasta i Gminy Bojanowo, Miasta i Gminy Jutrosin, Miasta i Gminy Miejska Górka i Gminy Pakosław.

11 grudnia 2000 roku rusza I etap komputeryzacji Rawickiej Biblioteki Publicznej.
W 2003 roku powstaje w Czytelni Rawickiej Biblioteki Publicznej Lokalny Punkt Informacji Europejskiej.

Kierownicy i dyrektorzy bibliotek:

1945 - 1946 Teresa Taczukowa
1946 - 1947 Józefa Neumarkowa
1947 - 1948 Zofia Kiepulska-Klimowicz
1948 - 1950 Irena Nowotny
1950 - 1970 Klementyna Zięciak
1971 - 1983 Danuta Jurneczko
1984 -   Mirosława Potkowska