Wykaz aktualnych postępowań:

2011-06-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - roboty budowlane

2011-06-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2011-06-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony "
Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu"

 

2011-05-16
R
awicz: Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 138355 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykaz archiwalnych postępowań:

2011-04-21
Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu