Rawicz: Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 138355 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 138355-2011
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 3. Wzór oferty wraz z załącznikami
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 4. Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 5. Projekt umowy
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 7. Projekt wykonawczy – branża elektryczna
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 8. Dokumentacja zgłoszeniowa – przyłącze energetyczne
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 9. Wykaz i opis wyposażenia wraz z rysunkami i szkicami
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku
   
 10. Plan zagospodarowania działki
  data zamieszczenia: 16 maja 2011 roku

powrót