Postępowanie archiwalne

Unieważnienie postępowania Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu
data zamieszczenia: 06.05.2011

 1. Unieważnienie postępowania RBP.182.1.2011

Rawicz: Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 120839 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 120839-2011
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 3. Wzór oferty wraz z załącznikami
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 4. Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 5. Projekt umowy
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 7. Projekt budowlany zbiornika na nieczystości ciekłe i zgłoszenie robót
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 8. Projekt wykonawczy – branża elektryczna
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 9. Wykaz i opis wyposażenia wraz z rysunkami i szkicami
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   
 10. Plan zagospodarowania działki
  data zamieszczenia: 21 kwietnia 2011 roku
   

powrót