W skład struktury Rawickiej Biblioteki Publicznej wchodzi Wypożyczalnia dla Dorosłych, którą kierowały kolejno : Helena Bąk, Helena Bartkowiak, Liliana Kajewska, Danuta Messyasz , Alina Małecka, Iwona Dolna, która pełni funkcję kierownika 3 działów: Działu Opracowania, Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów .

W roku 1977, pracę w Wypożyczalni podjęła Alina Małecka jako jej kierownik do roku 1994 (obecnie pracownik). Lokal zajmuje powierzchnię 102 m2, z dwoma miejscami dla czytelników. Na księgozbiór Wypożyczalni składa się 41 tys. woluminów, z czego większość stanowi literatura piękna, bo aż 25 tys. Pozostała część to literatura niebeletrystyczna.

Z księgozbioru tego korzysta corocznie 2800 czytelników. W dużej mierze są to uczniowie szkół ponad gimnazjalnych, studenci. Wypożyczenia sięgają ok. 53 tys. egzemplarzy w skali rocznej.

Wypożyczalnia prowadzi szeroką działalność kulturalną starając się zaspokoić potrzeby w zakresie usług edukacyjnych, intelektualnych i informacyjnych. Wspiera procesy zdobywania wiedzy oraz promuje różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

Z dniem 1 września 2005 roku Wypożyczalnia dla Dorosłych została skomputeryzowana.